sporządzanie notatek

Wspierane branże

sprawdź, czy możesz skorzystać ze wsparcia

Medycyna, farmacja, kosmetyki

Misje: 

Ameryka Północna, ZEA, Azja

Targi:

Beautyworld Middle East

Informatyka
i telekomunikacja

 

Misje:

Ameryka Północna, Azja

Targi: TechConnect World Innovation

Zaawansowane materiały budowlane

Misje:

Ameryka Północna, Azja

Energetyka
i OZE

 

Misje:

Norwegia

Targi:

OTD Offshore Technology Days Bergen

Włókiennictwo, moda, wzornictwo

Misje:

Dania

Innowacyjne przetwórstwo rolno-spożywcze

Misje:

Ameryka Północna, Azja

Targi: 

Summer Fancy Food Show

Chcesz wiedzieć więcej?

RCAG to:

  • aktywizowanie eksportu

  • wspieranie przedsiębiorczości

  • doradztwo dla przedsiębiorców 

Skontaktuj się z nami, żeby poznać swoje możliwości!

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01.png

Projekt „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powyższy projekt realizowany jest przez Fundację Cognitio.